Tree top walking

Tree Top Walking er en spændende oplevelse hvor du ser skoven og verden i et nyt og anderledes perspektiv.

En tur i banerne i trætoppene kan være en både smuk og udfordrende oplevelse. Se billeder herunder af Tree Top Walking baner og priser på disse.

Vores baner laves i højder fra 1,5 meter til ca. 15 meter.
Prisen for en bane varierer, men vil typisk ligge mellem 300.000 og 2.000.000

Inden banen bliver taget i brug kommer der en ekstern sikkerheds kontrol.
Som kunde ved Bløcher er man først forpligtet til at betale fakturaen for en Tree Top Walking bane, når I har en fejlfri sikkerhedsrapport i hånden.

Vi kommer gerne forbi og ser på mulighederne for at lave en Tree Top Walking bane i jeres område.
Tilbud og besøg er gratis.

Et sikkerhedseftersyn indeholder en generel gennemgang af klatreredskaber tilstand, herunder bærende elementer, plader, greb, bolte, beslag m.m. Klatreredskaberne bliver gennemgået med henblik på sikkerheden for klatrere og sikringspersoner. Der bliver endvidere lavet en samlet vurdering af væggens generelle tilstand. Klatreredskaberne bliver testet efter dansk og europæisk standard, DS/EN 12572 annex D. Der bliver dog ikke foretaget destruktiv prøvning, EN 12572 annex B.

Læs om krav og sikkerhed >>

Træktest

Der bliver udført træktest på alle ankre og sikringspunkter på klatreredskaberne for at kontrollere, at de lever op til dansk og europæisk standard DS/EN 12572. Desuden bliver sikringspunkternes indbyrdes afstand kontrolleret i forhold til DS/EN 12572.

Rapport

Et sikkerhedseftersyn afsluttes med en skriftlig rapport, der indeholder en beskrivelse af den gennemgang af klatreredskaberne, der er blevet udført, en beskrivelse af klatreredskabernes generelle tilstand samt resultater af træktests. Rapporten afsluttes med en samlet konklusion på klatreredskabernes tilstand samt anbefalinger til eventuelle forbedringer og reparationer af klatreredskaberne.

Sikkerhedseftersyn inden renovering

Et klatreredskab bliver med tiden slidt, og det kan blive nødvendigt med en gennemgribende renovering af redskabet. Inden en renovering af klatreredskabet er det en god idé at få foretaget et sikkerhedseftersyn af redskabet.

Vær opmærksom på, at klatreredskaber der bruges til offentlige arrangementer, kan være underlagt Forlystelsescirkulæret 1988-02-04 nr. 16. Godkendelse sker via ‘Force Technology’ eller ‘Teknologisk Institut’.

Bløcher har i sommeren 2013 lavet Københavns
største tree top walking park.

Se mere på www.gomonkey.dk

Bløcher Trækunst og Naturlegepladser | Galtenvej 8, 8370 Hadsten | Tlf. 22 90 37 80 |